อินดักชั่น ฮีตเตอร์

รหัสสินค้า 5717

ชื่อ : อินดักชั่น ฮีตเตอร์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
อินดักชั่น ฮีตเตอร์

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 745 คน

การเหนี่ยวนำความร้อน (INDUCTION HEATING)

หลักการทำงาน 
         การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ (Induction Heating)นั้นทำงานโดยอาศัยหลักการคล้ายกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับไหลผ่านขดลวดก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้น ซึ่งเมื่อใส่ชิ้นโลหะเข้าไปในสนามแม่เหล็กนี้จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าในชิ้นโลหะในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของกระแสที่ไหลผ่านขดลวดทำให้เกิดความร้อนขึ้นในชิ้นโลหะ

ประโยชน์
  - ใช้ระยะเวลาสั้นในการเริ่มทำงานและการทำความร้อนถึงอุณหภูมิที่ต้องการ
  - ประสิทธิภาพสูงเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าเกือบทั้งหมดถูกถ่ายเทให้กับผลิตภัณฑ์โดยตรง
  - สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
  - ให้คุณภาพของชิ้นงานที่ดีและลดปริมาณชิ้นงานที่เสีย เนื่องจากการควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ
  - ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่าเตาเชื้อเพลิง
  - ง่ายต่อการจัดการให้เป็นกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
  - ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณใช้งาน เนื่องจากไม่มีก๊าซเสียจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง และมีระดับเสียง กลิ่นและความร้อนในพื้นที่ทำงานต่ำ

การใช้งาน 
       การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำมีการใช้งานแพร่หลายในอุตสาหกรรมโลหะ โดยสามารถออกแบบสำหรับการให้ความร้อนในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การให้ความร้อนแก่ชิ้นโลหะทั้งชิ้น การให้ความร้อนเฉพาะผิวโลหะ และการหลอมโลหะ ซึ่งทำให้สามารถประยุกต์ใช้ในกระบวนต่างๆ ได้แก่ การชุบแข็งโลหะ (Hardening) , การขึ้นรูปโลหะ (Forging) , การหลอมโลหะ (Melting) , การเชื่อมโลหะเป็นเนื้อเดียวกัน (Brazing) , การอบอ่อนโลหะ (Annealing)